František Kůs, mistr houslař

František Kůs při práci ve své dílně

František Kůs se narodil 14.5.1965 v Ostrově nad Ohří. Houslařem se vyučil v roce 1992 v Lubech u Chebu pod vedením mistrů Čecha, Lupače, Zadražila a Pötzla. Od téhož roku pracuje samostatně ve své dílně. Své znalosti neustále zdokonaluje. V roce 1998 pracoval u špičkového polského houslaře Tadeusze Slodyczky a roku 1999 složil aprobační zkoušku v atelieru Přemysla Otakara Špidlena a byl přijat do Kruhu Umělců Houslařů a hudebních vědců.

Od roku 2000 pracoval po tři roky v atelieru Jana a Přemysla O. Špidlena v Praze jako restaurátor smyčcových nástrojů. Právě zde získal nejvyšší znalosti a umělecké dovednosti které dále rozvíjí. Jeho nástroje dosahují nejvyšších zvukových i uměleckých kvalit a jsou oblíbeny pro svoji snadnou hratelnost a teplý bohatý tón.

Je čestným občanem města Ostrova. Rovněž je aktivním hudebníkem v kapelách Hary Phill Band a Swing Studio Karlovy Vary, se kterými koncertoval u nás i ve světě (Německo, USA, Švédsko). S těmito kapelami natočil několik CD a k jiným byl přizván do studia jako sólový hráč.

V současné době se věnuje hlavně stavbě nových nástrojů. Staví housle, violy, ale mimo jiné také postavil dvě dobra a dvě kytary.

Rozhovor s Františkem Kůsem v Ostrovském měsíčníku (únor 2007/str. 6).
Rozhovor s Františkem Kůsem v Hudebních Rozhledech (červen 2008).

Účast na mezinárodních soutěžích:

Copyright © 2007, František Kůshosting www.housle.czXHTML 1.0